Coronaberedskap:
Så här kan ni mobilisera invånare och avlasta vårdpersonal

Erfarenheter och åtgärder från norska och svenska kommuner och institutioner under föregående smittutbrott.

SE_Hubspot_coronaberedskap

Använd denna handbok för att lära om hur kommuner har:

  • Avlastat omsorgspersonal genom resurssamarbete
  • Etablerat en resursbas med invånare som har hälsorelaterad yrkesbakgrund
  • Mobiliserat invånare och volontärer i stor skala
  • Gjort anpassningar för bättre kommunikation med anhöriga
  • Kommit snabbt igång med resurssamarbete

Få tillgång till e-boken

Webinar landing page – bilder 16_9 (1)

Har du några frågor?


I en process som denna uppstår ofta frågor. Vi hjälper dig gärna, bara kontakta oss.

Webinar landing page – bilder 16_9

Webinar: Så här lyckas ni med resurssamarbete

Hör hur stadsdelen St. Hanshaugen i Oslo och andra samarbetspartners lyckas med  implementering av Nyby.

2-1

Webinar: Win-win och förbättrad välfärd med resurssamarbete

Hör hur Melhus kommun avlastar vårdpersonal samtidigt som färre upplever ensamhet och fler inkluderas.