Sikkerhet i Nyby

Erfaringsdeling og eksempler fra ROS-analyse ved innføring av Nyby.

Asset 2@4x

Denne e-boken er for:

 • Nyby-prosjektleder
 • Fagansvarlig for informasjonssikkerhet i kommunen

I denne veiledningen lærer du mer om:

 • Hvorfor ressurssamarbeid?
 • Introduksjon til sikkerhet i Nyby
 • Kort om Nyby
 • Risikovurderinger: Hvilke kjente risikoer bør vurderes ved en risikoanalyse av Nyby-plattformen?
 • Ytterligere dokumentasjon og informasjon
 • Eksempel på ROS-analyse fra kommune i Norge
  • Beskrivelse av produkt/løsning/app
  • Beskrivelse av funn og tiltak
  • Vurdering av risiko i forhold til dataenes konfidensialitet
  • Vurdering av risiko i forhold til dataenes tilgjengelighet
  • Beskrivelse av restrisiko
  • Vurdering av risiko i forhold til dataenes integritet
  • Risiko som alltid skal vurderes
 • Eksempel på juridisk veileder for helsepersonell

Få tilgang til e-bok

Møte_Melhus_16-9 (1)

Lurer du på noe?


I en prosess som denne dukker det gjerne opp spørsmål underveis. Vi hjelper dere gjerne på vei, det er bare å ta kontakt.

Webinar landing page – bilder 16_9

Webinar: Slik lykkes dere med ressurssamarbeid

Hør hvordan Bydel St. Hanshaugen og andre samarbeidspartnere lykkes med implementering av Nyby.

2-1

Webinar: Vinn-vinn og styrket velferd med ressurssamarbeid

Hør hvordan Melhus kommune avlaster helsepersonell samtidig som færre opplever ensomhet og flere inkluderes.