Säkerhet i Nyby

Erfarenhetsutbyte och exempel från risk- och sårbarhetsanalys vid införandet av Nyby.

RSA svensk 2

Denna e-bok är avsedd för:

 • Nyby projektledare
 • Ansvarig för informationssäkerheten i kommunen

I denna guide får du lära dig mer om:

 • Varför resurssamarbete?
 • Introduktion till säkerhet i Nyby
 • Kort om Nyby
 • Riskbedömningar: Vilka kända risker bör värderas i en riskanalys av Nyby-plattformen?
 • Ytterligare dokumentation och information
 • Exempel på en RAS-analys (norsk motsvarighet till RSA-analys) från en kommun i Norge
  • Beskrivning av produkt/lösning/app
  • Beskrivning av fynd och åtgärder
  • Bedömning av risker i förhållande till uppgifternas konfidentialitet
  • Bedömning av risker i förhållande till uppgifternas tillgänglighet
  • Beskrivning av kvarstående risker
  • Bedömning av risker i förhållande till dataintegritet
  • Risk som alltid ska beaktas
 • Exempel på en juridisk guide för vårdpersonal

Få tillgång till e-bok

Møte_Melhus_16-9 (1)

Har du några frågor?


I en process som denna uppstår ofta frågor på vägen. Vi hjälper dig gärna, hör bara av dig.

Webinar landing page – bilder 16_9

Webinar: Hur man lyckas med resurssamarbete

Hör hur stadsdelen St. Hanshaugen i Oslo och andra samarbetspartners lyckas implementera Nyby.

2-1

Webinar:Win-win och stärkt välfärd med resurssamarbete

Hör hur Melhus kommun i Norge avlastar vårdpersonal samtidigt som färre upplever ensamhet och fler inkluderas.