Är din organisation redo för resurssamarbete?

Genom en mini-workshop kan vi tillsammans upptäcka värdepotentialen för resurssamarbete i din organisation.

Webinar landing page – bilder 16_9 (1)

Vi har hjälpt över 50 kommuner och organisationer med resursamarbete och ser att process och metod för implementering är lika viktig som teknologin.

Innan vi kan komma igång (och skapa magi!) tillsammans med er, rekommenderar vi att ni använder 45 minuter på en övergripande workshop för kartläggning- och planering. Vi kommer då att titta närmare på de aktuella behoven samt undersöka kriterierna som bör vara uppfyllda för att ni ska kunna dra nytta av resurssamarbete redan nu - eller om det är bättre att vänta lite.

Boka en 45-minuters mini-workshop för att få:

  • En snabb introduktion till Nyby
  • Exempel från andra organisationer och kommuner
  • Utkast till rapport med värdepotential, kostnader inklusive den rekommenderade projektledningen hos er samt förslag till nästa steg
  • Kontaktperson i Nyby som kan svara på övriga frågor

Vem ska delta i workshopen?

Då Nyby, precis som mycket annan välfärdsteknik, är ett verktyg som frigör tid för vårdpersonalen samtidigt som det skapas bättre tjänster för invånarna, bör workshopen främst göras med anställda från vård och omsorg.

 

Be om gratis kartläggning

Møte_Melhus_16-9 (1)

Har du några frågor?


I en process som denna uppstår ofta frågor längs vägen. Vi hjälper dig gärna, bara kontakta oss.

Webinar landing page – bilder 16_9

Webinar: Så här luckas ni med resurssamarbete

Hör hur stadsdelen St. Hanshaugen i Oslo och andra samarbetspartners lyckas med implementering av Nyby.

2-1

Webinar: Win-win och förbättrad välfärd med resurssamarbete

Hör hur Melhus kommun avlastar vårdpersonal samtidigt som färre människor upplever ensamhet samt att fler inkluderas.